Et sjovt og
struktureret system
til begynderlæsning

Til indskolingen

Begynderlæsning

Skal vi læse? er et nyt system til begynderlæsning. Her er tale om en grundig gennemgang af bogstaverne, som bliver tilbudt gennem lydrette ord, der er en del af en historie. Det vil sige, at man går fra helhed til dele. Bogstaverne indlæres med varierede opgaver, hvortil der bruges forskellige indbydende læringsmaterialer. Samtidigt med at bogstaverne indøves, bruges disse til at forme nye ord, således at eleverne tidligt i forløbet lærer at afkode nye ord.

Sikker læsning

Ordene, som er udgangspunkt for at lære bogstaverne, er nøje udvalgt. De bliver genstand for analyse, hvorefter man kommer frem til bestemte bogstaver, som er i fokus. Hvert bogstav skal indøves på forskellige måder. Der er visuelle, auditive, taktile og kinæstetiske øvelser. Udover opgavebøgerne, som alle eleverne laver, er der i vejledningen kopiark til differentieringsopgaver. Ved hjælp af synteseøvelsen ’læse med forlænget lyd’ bliver eleverne guidet til at læse nye ord.

Er du interesseret i en prøvepakke?

Så er du velkommen til at kontakte os.

Hvad består Skal vi læse? af

Til hver elev er der et sæt små billeder og ordkort, som kan bruges til forskellige øvelser, især analyse øvelser. Hver elev får små kort med bogstaver, som sættes i ringbind, til at danne de velkendte ord. Disse bogstaver anvendes også til synteseøvelser, hvor der dannes nye ord. Systemet omfatter fem opgavebøger à 20 sider og tre læsebøger à 24 sider.

Endvidere er der store vægkort med tilhørende ordkort til ophæng i klassen. Til læreren er der en vejledning og tavler fra den digitale platform Active Inspire.

Det siger brugerne

Betsie Müskens

Forfatter og udvikler af Skal vi læse?

Skal vi læse? er et komplet system til at lære alle bogstaverne og til at lave en start på selve læsningen.

Systemet kan bruges i børnehaveklassen, specialundervisning og i modtageklasser.

Der er tænkt legende læring og differentiering ind i undervisningsmaterialet.

Derudover byder systemet på mange muligheder til at tilpasse det den enkelte klasses situation. Der er mulighed for emneundervisning, hvilket i høj grad vil understøtte indlæringsprocessen.

En anden mulighed er at køre et storyline forløb.

De mange forskellige materialer er særdeles egnet til arbejde med stationsundervisning.