Sådan fungerer det

Generelt om Skal vi læse?

Skal vi læse? er et system, hvor man systematisk hjælper børn med at ’opdage’ bogstaverne og at sætte dem sammen til nye ord. Man hjælper dem med til at se strukturen i skriftsproget, heraf navnet struktursystem. Der bruges lydrette ord, som bliver fortalt i en historie. Disse ord læres som ordbillede, men bliver samtidigt brugt til analyse. 

Tidligt i forløbet begyndes med at læse ’nye’ ord, formet af bogstaverne som på det tidspunkt er lært. Hermed er man kommet i gang med læsning.

I de tre læsebøger, som er del af systemet, øves kendte såvel som nye ord. Der er små sætninger med ordene og en enkel kort historie. Læsebog 1 kan læses efter et par ugers undervisning. At kunne læse en rigtig bog er motiverende og vil give eleverne lyst til at lære mere.

Systemets opbygning

Systemet er opdelt i seks emner. Hvert emne begynder med en historie. Det kan være en fabel, et eventyr eller en hverdagshistorie, som kan tiltale både danske børn og børn med anden etnisk baggrund.

I hver historie er der fire til seks lydrette ord (system-ord), som børnene lærer at læse og skrive. Disse ord bliver brugt til analyse og således kommer børnene frem til bogstavernes lyde. Fx er n a t  ,  b e n  og  l y n grundlaget for at lære bogstavet n. I hvert emne er der fire til seks bogstaver, som er i fokus. Der forventes, at børnene kender fokusbogstaverne ved emnets afslutning.

Der tilbydes forskelligt slags øvelser for at øve ordene og bogstaverne. Dertil bruges små billeder, ordkort og opgavebøger. Ret hurtigt bliver systemordene brugt til syntese. De bliver udgangspunktet til at læse ’nye’ ord fx
l y s kan blive til l y , derfra formes n y og n y s. Ringbindet med bogstaverne er et udmærket redskab for at arbejde med denne læringsform.

Hvert emne vil tage tre til fire uger.

Alle børn kan være med

Der er i systemet Skal vi læse? lagt op til mange varierede øvelser. Hvert nyt bogstav øves på forskellige måder, hvor eleverne kan se, høre, føle og røre. 

Til hvert emne er der en opgavebog med skriveøvelser af de lærte ord og analyseøvelser af bogstaver, som er i fokus i det pågældende emne. Eleverne kan lettere overskue lærestoffet, når der udleveres en ny opgavebog til hvert emne. Det kan også virke motiverende at få lov til at begynde på en ny opgavebog. I lærervejledningen er der forslag til differentiering, for både elever, der har brug for ekstra øvelse og for elever, der skal udfordres lidt. Ligeledes findes der forslag til at bruge legeskrivning.

Der er lagt op til at de lærte ord skænkes opmærksomhed. Betydningen, synonymer, over- og underbegreber kan indgå i samtalen om ordet. Dette er en vigtig del i læringsprocessen og vil især gavne børn med sproglige vanskeligheder.

Læse med forlænget lyd – Øvelser til white board

Når eleverne kender bogstavernes lyde, er det stadig en lang vej til at kunne sætte dem sammen til ord og at kunne læse. Derfor øves denne færdighed i Skal vi læse? samtidigt med at bogstavernes lyde læres.

Man kan lave denne øvelse på forskellige måder: – Ved skrivningen af ordet, siges bogstavet, samtidigt med at man viser, hvordan bogstavet skrives. – Efter at eleverne har lært de første ord, siger læreren et ord langsomt og med lang lyd på hvert bogstav: mmmmuuuussss. Derefter spørges der, hvilket ord det er.

Som brugeren af Skal vi læse? kan man til disse øvelser enten vælge at benytte sig af tavler af den digitale platform Active Inspire (downloades med en selvvalgt kode), eller man kan vælge at få tilsendt et link til programmet LiveCloud.online

Lyde og små bogstaver

For at begrænse mængden af information, som eleverne får, bliver der i begyndelsen kun brugt små bogstaver. Uden at anvende store bogstaver kan man også lære at læse. Dette har den fordel, at eleverne kun skal lære og huske én form af bogstavet. Sidegevinsten herved er, at de bliver dygtige til at skrive de små bogstaver. I læsebog 3 bliver de store bogstaver introduceret.

Ligeledes øves der kun bogstavernes lyde. Hvis læreren konsekvent siger lyden, når bogstavet nævnes, vil eleverne have nemt ved også at gøre det, selvom de måske hellere vil sige bogstavets navn. Det er en fordel kun at bruge bogstavernes lyde, når eleverne skal lydere sig frem til nye ord.

Væg med storyline (fra 0. klasse Vejle Midtbyskole)

Væg med storyline (fra 0. klasse Vejle Midtbyskole)

Fælles mål

Når man bruger Skal vi læse? er følgende færdighedsområder i spil: Samtale, fortælling, sproglig bevidsthed, skrivning og læsning samt naturfaglige fænomener. Ligeledelse er der plads til og mulighed for kreative og musiske udtryksformer i undervisningsforløbet.

Materialets emner kan være udgangspunkt for et storyline forløb.

Materialerne

Materialet indbefatter store vægkort med tilhørende ord og en lærervejledning, som indeholder en udførlig redegørelse for indlæringsmetoden, der bliver brugt i Skal vi læse? Desuden indeholder vejledningen en trin for trin fremgangsmåde til hvert emne og kopisider til differentiering.

Læreren har adgang til interaktive tavler.
Der er små billeder og ordkort til eleverne af de lærte ord. Disse bruges til analyse af ordene.

Til systemet hører også bogstaver, som skal sættes ind i ringbind. Bogstaverne bruges til at øve de lærte ord og til at danne nye ord med.
Der hører fem opgavebøger og tre læsebøger til systemet.

Book en præsentation af systemet

Vil du have en præsentation af “Skal vi læse”-systemet, så er det muligt at booke en aftale, hvor Betsie Müskens kommer forbi og fremviser og fortæller om læringssystemet.

Send en booking-forespørgsel - så vender vi tilbage hurtigst muligt.

14 + 2 =

Er du interesseret i en prøvepakke?

Så er du velkommen til at kontakte os.

Det siger brugerne