Hanne,  Vejle Midtbyskole

Børnene får en fornemmelse af, at de kan læse og med deraf mere lyst og glæde ved at arbejde med systemet. Materialet er flot sat op. Aktiviteterne er alsidige og knytter sig til flere læringsstile, f.eks. se, høre, røre, gøre. Børnene lærer hurtigt igennem systemet.  Ringbindet med alle bogstaverne er spændende at arbejde i.  Vi kan bruge CL aktiviteter med både ord og billeder …. jeg er meget glad for systemet og materialet.