Anmeldelse i Læsepædagogen.

Skal vi læse? er et gennemarbejdet, overskueligt og let tilgængeligt system til børnehaveklassen. Systemet gør det med sine lækre farver og de udklippede kort meget let at hjælpe eleverne med at ‘opdage’ bogstaverne og sætte dem sammen til nye ord, ud fra de tilhørende historier. Systemet er opdelt i seks emner. Hvert emne begynder med en historie, en fabel, et eventyr eller en hverdagshistorie. Hver elev får sit eget sæt med små billeder og ordkort til brug i de forskellige øvelser. Skal vi læse? er et struktursystem, hvor man har fokus på lydrette ord. Ordene i dette system læres som ordbilleder, og systemordene bliver brugt til syntese. De bliver udgangspunktet til at læse ‘nye’ ord ud fra de allerede lærte ordbilleder. Der er tre læsebøger til systemet, der træner kendte såvel som nye ord. Forfatteren lover at læsebogen let kan læses efter et par ugers undervisning. Dette har jeg ikke afprøvet og er lidt skeptisk over for det. Jeg synes, det er virkeligt fint, at systemet indeholder ordkort og billedkort, der bakker op om det, der læses i læsebøgerne samt arbejdes med i de fem arbejdsbøger. I arbejdsbøgerne er der både fokus på håndskrivning, skriveretning og bogstavhus. Eleverne skriver og finder de ord, de samtidig kan læse i læsebøgerne, samt ser på de førnævnte ord- og billedkort. Der er en fin udvikling fra bog et til bog fem, og bøgerne er samtidig så tilpas tykke, at eleverne får en fornemmelse af at kunne nå i mål med bøgerne. Jeg tror, eleverne vil opleve en glæde og stolthed ved at kunne gå videre til næste bog i rækken. Der er kopiark til ekstratræning samt differentiering. Der er vægt på det taktile, det visuelle, det auditive og det kinæstetiske i øvelserne, da hvert bogstav skal indøves på forskellige måder. Dette tror jeg er med til at motivere og inspirere voksne såvel som børn. Høre, røre, gøre er en rigtig fin måde at aktivere eleverne på. Jeg synes, materialet er fint, let at gå til, men jeg synes umiddelbart, at der er meget, der skal nås i børnehaveklassen, hvor der også er mange andre ting, der skal nås.

Anmeldt af Jane Porsborg Lindgren i Læsepædagogen  nr. 5 . 70. årgang. september 2022